Registracija domene

V današnjem času je spletna stran ena izmed obveznih stvari vsakega podjetja, ki si želi uspeti na trgu. Spletna stran je vizitka podjetja, s katero se predstavi tako obstoječim kot morebitnim novim strankam. Z njo lahko pritegne ali odvrne poslovne partnerje. Če se podjetje želi predstaviti na spletu, enega izmed prvih korakov predstavlja registracija domene.

Ime domene

Registracija domene

Domena je del internetnega naslova ali v angleški okrajšavi, URL-ja, kar pomeni Uniform Resource Locators. Vsaka spletna stran ima določen naslov, ki jo loči od drugih spletnih strani in jo na ta način dela edinstveno. Naslov si lahko predstavljamo kot poštni naslov, elektronski naslov ali telefonsko številko. Če iz časopisa, revije, knjige, televizije ali vizitke prepišemo spletni naslov, ga bomo lahko obiskali s spletnim brskalnikom in pri tem ni pomembno, kje v svetu je lociran računalnik, kjer se nahaja ta spletna stran.

Ime domene mora biti takšno, da definira in predstavlja spletno stran ter jo loči od drugih. Cilj vsakogar je, da je spletna stran čim bolj obiskana in da je čim bolj v vrhu iskalnih zadetkov v spletnih iskalnikih. Zato je registracija domene postopek, za katerega si moramo vzeti dovolj časa in izbrati dobro ime domene.

Za primer vzemimo spletno stran z informacijami o zdravem življenju, ki bi vsebovala nasvete za zdravo prehrano, gibanje, aktivnosti v prostem času, pravilno izgubljanje telesne teže in drugo. Najprimernejša izbira domene za to spletno stičišče bi bila zdravoživljenje.com. Celoten Internetni naslov bi bil torej http://www.zdravoživljenje.com. Žal pa pri spletnih domenah velja, da kdor prvi pride, prvi melje in velikokrat so domene, ki bi bile idealne za našo spletno stran, že zasedene. Vsaka domena pa je lahko registrirana samo enkrat.

Domenska končnica

Domene se med seboj razlikujejo po končnicah. Domena s končnico .com je namenjena komercialnim uporabnikom, domena s končnico .org je namenjena neprofitnim stranem, domena s končnico .net je namenjena tehničnim stranem, za domene s končnico .eu velja, da je registracija domene možna le s strani prebivalcev EU, domena s končnico .si pa predstavlja slovenski prostor. Obstajajo tudi domene s končnico .biz, ki je namenjena poslovnim stranem, domena .info, ki je namenjena vsem stranem ter domene, ki predstavljajo posamezne države (.co.uk, .at, .be, …).

Kako registrirati domeno?

Registracija domene poteka na enostaven način. Najprej si je torej potrebno izbrati ime, s katerim želimo predstaviti dejavnost ali podjetje. Če je domena sestavljena iz dveh besed, sta dve možnosti in sicer na primer: zdravoživljenje.com ali zdravo-življenje.com. Pri tem je bolj pogosti izbor brez vezaja. Registracija domene s presledki ni mogoča. V imenu domene tudi ni priporočljivo pisati šumnikov, če želimo prodirati na tuje trge.

Ko si izberemo ime, moramo pred registracijo preveriti, če je domena sploh še prosta. Registracija domene lahko v nadaljnjem postopku zajema tudi izbiro paketa gostovanja. Registracije domene je ponavadi sklenjena za obdobje enega leta. Domeno je malo pred potekom registracije potrebno podaljšati, če seveda želimo, da še naprej ostane v naši lasti. Običajno uporabniki pred potekom domene dobijo obvestilo s strani izbranega ponudnika.