Postopek registracije

Registracija domen poteka na takšen način, da si moramo najprej izbrati ponudnika oziroma registrarja, pri katerem bomo registrirali domeno. Teh ponudnikov je sedaj že veliko, razlikujejo se pa seveda v cenah in ponudbi, ki jo nudijo. Cene domen se razlikujejo po končnici domene, registraciji, podaljšanju, prenosu domene, zamenjavi nosilca domene, obujanju domene iz karantene in drugih stroških.

Registracija domene

Ko si izberemo registrarja, mu je treba posredovati podatke, ki so potrebni za registracijo. Ti podatki so ponavadi naslednji: ime in priimek pri fizični osebi oziroma podjetje, organizacija nosilca, naslov stalnega bivališča oziroma sedež podjetja, naslov elektronske pošte, telefonska številka in faks nosilca, podatki o administrativni in tehnični kontaktni osebi in obdobje registracije.

Pred registracijo se moramo še odločiti, katero domeno želimo registrirati in preveriti, če je še prosta. Vsak lahko da zahtevo za registracijo neomejenega števila domen. Registrar bo nato v našem imenu registriral domeno. Normalno se končna cena registracije izpiše že pred registracijo, tako da lahko registracijo še pravi čas prekličemo v primeru, da nam cena ne ustreza. Ob registraciji domene se lahko odločimo tudi za spletno gostovanje.

Registracija domen lahko vključuje tudi WHOIS zaščito, ki prepreči zlorabo izpostavljenih podatkov, kot so osebni podatki in e-poštni naslov. Ta zaščita deluje tako, da so v WHOIS bazi napisani podatki podjetja in ne nas, kar nas varuje pred krajo identitete, nadlegovanjem, SPAM-om in drugimi neprijetnostmi. Registracija domen je zelo enostaven postopek in jo bomo opravili brez problema.