Spletno gostovanje

Vsaka spletna stran, ki jo najdemo na internetu, gostuje na določenem spletnem strežniku. Strežnik je računalnik, ki je stalno priključen v internet omrežje in nudi določene storitve posameznim odjemalcem.

Spletno gostovanje

Spletno gostovanje pomeni, da imamo zakupljen strežniški prostor na ponudnikovem strežniškem sistemu, ki je po celem svetu dostopen 24 ur na dan. Z izbiro spletnega gostovanja izberemo prostor, kjer bo nameščena naša spletna stran, e-poštni naslovi, FTP uporabniki, podatkovne baze in drugo.

Spletno gostovanje nudi različne pakete, ki se ločijo po številu gostujočih domen, prostoru na strežniku, prometu za spletno gostovanje, številu poštnih predalov, številu pripetih domen, številu poddomen, številu FTP dostopov, MySQL podatkovnih bazah, PHP in ASP podpori, MySQL podatkovnih bazah, antiSPAM, antiVIRUS zaščiti, varnostni kopiji, podrobni statistiki ogleda in drugem.

Osnovni paket spletnega gostovanja lahko vedno razširimo z nadgradnjami, če na primer opazimo, da nam zmanjkuje prostora na strežniku, smo blizu prekoračitve prometa ali nam zmanjkuje domen.

Ob registraciji domene naročniki pogosto vzamejo tudi spletno gostovanje. Naročimo ga lahko tako za novo kot tudi za našo obstoječo domeno. Ponudniki spletnih gostovanj pogosto nudijo uporabnikom spletnih gostovanj in lastnikom domen vso potrebno pomoč in svetovanje.

Poleg spletnega gostovanja poznamo tudi VPS gostovanje, ki pomeni, da imamo na voljo virtualni privatni strežnik.